Read this letter in English

خوانندگان گرامی؛

برای چهار سال گذار به عنوان یک سایت دوزبانه برای گسترش حقوق بشر و آزادی در ایران فعالیت می‌کرد. گذار، پاسخی بود به عکس العمل رژیم ایران در فرونشاندن آزادی بیان. وقتی رژیم ایران جلوی رسانه‌های مستقل را می‌گرفت، گذار به عنوان یک رسانه پرطراوت و پرمحتوی جهت بحث و بررسی مسائل مهم روز متولد شد . گذار، از روزنامه نگاران پرسابقه، نویسندگان بزرگ، تحلیلگران سیاسی، فعالین حقوق بشر و وبلاگ نویسان و نویسندگان جوان مقالات و نوشته‌هایشان را منتشر می‌کرد

توانایی گذار در انتشار نظرات و دیدگاه های متفاوت این اجازه را به آن داد که محل مطرح شدن دیدگاه های مختلف برای بحث های آزاد و انتقادی باشد.سپاس فراوان از حضور شما، از همراهی ها و همدلی شما در مطالعه این نشریه ماهانه. گذار به دلیل کیفیت، موقعیت شناسی، گستره دید و دیدگاههای یگانه اش شهرت یافت. گذار حقوق بشر و آرمانهای آزادیخواهانه ایرانیان را با به چالش کشیدن قدرت متجاوز و سرکوبگر رژیم همراهی کرد .گذار تلاش کرد تا خطوط قرمزی را که رژیم سعی داشت با آن فضای آزادی بیان را محدود کند با مطرح کردن موضوعاتی چون حقوق زنان، کارگران، اقلیتها، مساله سکولاریسم و فدرالیسم ، جایگاه اصلاح طلبان و آینده جنبش سبز به عقب براند .

با وجود این همه دستاورد ، گذار به دلیل مسائل مالی متاسفانه مجال ادامه فعالیت نیافته است؛ با این همه مقالات گذار آرشیو شده جهت دسترسی خوانندگان باقی خواهد ماند. گذار اینک به عنوان یک منبع میزبان نویسندگان و فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران است. در کنار کتابخانه آرشیو شده، شما می‌توانید از دستورالعمل های گذار برای سازمان دهی های سیاسی و حقوق بشری استفاده کنید

خانه آزادی حمایت قوی خود را از حقوق بشر و دموکراسی در ایران ادامه خواهد داد . ما صمیمانه همراهی شما در این تلاش را قدردانی میکنیم.

با احترام

خانه آزادی